slide home website
slide home website

Tin tức

DIC hoàn tất sáp nhập 3 đơn vị sản xuất ngói màu (December 16, 2016)

Hội đồng quản trị DIC cũng thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Chiến làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của đơn vị sau sáp nhập.

DIC hoàn tất sáp nhập 3 đơn vị sản xuất ngói màu

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị. Theo đó, DIC thông báo về việc xúc tiến hoàn tất sáp nhập 3 đơn vị sản xuất ngói màu trực thuộc DIC-Intraco theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/5/2012.

Theo đó, DIC cho biết đã chuyển giao toàn bộ tài sản theo giá trị sổ sách chốt tại ngày 30/9/2012 của Nhà máy quận 9, Nhà máy quận Bình Chánh và DIC Đà Lạt cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Công nghiệp Vật liệu xây dựng DIC để thực hiện sáp nhập.

Hội đồng quản trị công ty cũng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Chiến làm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trên kiêm Trưởng ban chỉ đạo hoàn tất việc sáp nhập 3 đơn vị sản xuất gạch ngói màu trực thuộc DIC-Intraco.Tin tức khác