slide home website
slide home website

Tin tức

Ngành nghề kinh doanh gạch terrazzo (November 30, 2016)

Ngành nghề kinh doanh gạch terrazzo Tư vấn thiết kế quy hoạch, thiết kế công trình; Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp.

Ngành nghề kinh doanh gạch terrazzo

Xây lắp các công trình điện năng (hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, các công trình nguồn điện); Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Sản xuất mua bán các loại vật liệu xây dựng (gạch Block, gạch Terrazzo, gạch Daramic); Các sản phẩm bê tông; Khai thác đá; Gia công, chế tạo vật tư, phụ kiện phục vụ cho xây lắp các công trình điện; Sản xuất các thiết bị cơ khí, cột thép; Mua bán vật tư thiết bị điện; Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị, phụ kiện điện trong quá trình cây dựng các công trình điện;

Tư vấn đầu tư, tư vấn xâu dựng (bao gồm lập và thẩm định các dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án; Tư vấn khảo sát công trình xây dựng; Đầu tư kinhd oanh nhà, dịch vụ nhà đất; Mua bán hàng trang trí nội thất, ngoại thất; Tư vấn thiết kế quy hoạch, thiết kế gạch terrazzo công trình; Tư vấn giám sát công trình dân dụng, công nghiệp.Tin tức khác