slide home website
slide home website

Tin tức

Hình thức kinh doanh ngói màu (November 29, 2016)

Gạch Ngói màu Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố đạt 4,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong Quý III/2011, tăng 23,3% so với cùng kỳ 2010.

Hình thức kinh doanh ngói màu

Theo giải trình của GMX, lợi nhuận ngói màu sau thuế Quý III/2011 của công ty tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2010 là do:

Doanh thu trong Quý III năm nay tăng 7,9% so với cùng kỳ, từ 27,6 tỷ đồng lên 29,8 tỷ đồng do giá bán tăng và sản lượng tiêu thụ về ngói màu và sản phẩm ngói men tăng.

Chi phí giá vốn giảm do việc quản lý hiệu quả và phát huy sáng kiến trong sản xuất đã làm tăng năng suất ngói màu, tiết kiệm chi phí sản xuất làm biên lợi nhuận gộp tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng.

Gạch Ngói màu Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (GMX) công bố đạt 4,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong Quý III/2011, tăng 23,3% so với cùng kỳ 2010.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty thu về hơn 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.Tin tức khác