slide home website
slide home website

Phụ kiện Ngói màu

Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T

Mô tả

Mã số: A09
Tên SP: Phụ Kiện ngói màu Chac ba chu T
Giá: Liên hệ
Kích thước:

255x335x465

Chi tiết: Dùng vào các chỗ giao nhau giữa đỉnh nóc và những nóc hông của ngói.


Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T

Đặt hàng
Mã SP: A09
Size: 255x335x465
Màu sắc:

Sản phẩm cùng loại

  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu T