slide home website
slide home website

Phụ kiện Ngói màu

Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y

Mô tả

Mã số: A07
Tên SP: Phụ kiện ngói màu Chac ba chu Y
Giá: Liên hệ
Kích thước:

375x400

Chi tiết:

Có hình chữ Y, được dùng để nối các viên ngói vào các chỗ giao nhau giữa đỉnh nóc và những nóc hông.Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y

Đặt hàng
Mã SP: A07
Size: 375x400
Màu sắc:

Sản phẩm cùng loại

  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y
  • Phụ kiện Ngói màu Chac ba chu Y