slide home website
slide home website

Gạch lát sân vườn Terrazzo

Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)

Mô tả

Mã số: AO-30-1011

Tên Sản Phẩm: Gạch Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)

Giá: Liên hệ

Kích thước: 300x300.

Trọng lượng: 5kg/viên - 11 viên/m2

Chi tiết: Gạch Terrazzo dùng lót sân vườn có hoa văn đẹp, bề mặt độ bám dính tốt, tranh té ngã khi di chuyển vào mùa mưa.Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)

Đặt hàng
Mã SP: AO-30-1011
Size: 300x300
Màu sắc:

Sản phẩm cùng loại

 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)
 • Gạch lát sân vườn Terrazzo AO 30-1011 ( Có loại 40x40)