slide home website
slide home website

Gạch bê tông nhẹ

Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC

Mô tả

Mã số: A2

Tên SP: Gạch bê tông nhẹ 

Giá bán: Liên hệ

Kích thước:

Chi tiết: Kích thước gạch bê tông nhẹ theo đúng tiêu chuẩn ACC (TCVN 7959:2008)

- Tùy vào từng mẫu sản phẩm mà bề ngang lần lượt là 75, 100, 150, 200, 250 (cm)

- Chiều cao theo quy định của các mẫu là 200 (cm), chiều dài 600 (cm).Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC

Đặt hàng
Mã SP: A2
Size:
Màu sắc:

Sản phẩm cùng loại

 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC
 • Gạch bê tông nhẹ tiêu chuẩn ,kích thước chuẩn gạch ACC